fredag 19 oktober 2012

Intervju med SHI:s Thomas Magnusson och Stefan Ladhe

Idag kommer en intervju jag tycker är bra och som jag är nöjd med att ha fått till. Eller ja jag känner ju båda intervjuoffren. Men jag har fått till en intervju med två herrar som har betytt en himla massa för väldigt många målvakter i Sverige. Skulle nog sträcka mig så långt att säga dom flesta.

Mina två gamla målvaktstränare Thomas Magnusson och Stefan Ladhe. Har intervjuat dom lite om historian kring skapandet av målvaktspärmen deras syn på målvakter och utveckligen. Så här kommer en intervju jag själv gillade att få göra och sen att läsa svaren!

Med Stefan Ladhe och Thomas Magnusson.

Ni två har ju varit väldigt inblandade i att ändra den svenska "modellen" av målvaktsträning. Kan ni någon gång känna stolthet när ni ser alla unga målvakter som kommer fram nu?

Stefan: Har jag inte tänkt på. Men då du nämner det kan jag självklart känna en stolthet att få vara delaktig i processen. Dels ute på isen på camper, läger och träningar på olika nivåer under lång tid. Men också från förbundets sida med att ta fram utbildningsmaterial och utbilda massa duktiga målvaktsinstruktörer.

Thomas: Det känns fantastiskt bra att ha fått vara med och påverka målvaktsutvecklingen under så lång tid. Att vi nu har nått så långt både när det gäller antalet och nivån på våra svenska målvaktstalanger är främst ett resultat av tillgängligheten på kompetenta målvaktstränare och att hockeysverige de senaste femton åren långsamt börjat inse vad individuell träning och coachning av målvakter kan ge för resultat.

Från den handfull entusiaster som fanns på åttio- och nittiotalet består nu målvakttränarskrået av ett stort antal mer eller mindre heltidsengagerade specialister som får tid och förutsättningar att utveckla talanger i klubbar, på olika camper och i förbundsverksamhet. Målvaktstränare som tillsammans med sina målvakter driver utvecklingen av målvaktsspelet och träningsmetodiken framåt. Det är många som är delaktiga och ska känna stolthet över den här utvecklingen.

Hur funderade ni då ni började utveckla den första målvaktsärmen? Vad ville ni åstakomma och förändra?

Stefan: Det är Thomas som är ansvarig för innehållet och det allra största arbetet. Jag har bidragit som bollplank och diskussionspartner samt att jag skrivit några flikar i den. Störst jobb tillsammans med pärmen var nog målvakts DVD´n om jag minns rätt. Vi ville åstadkomma en gemensam grundsyn för målvakter och deras tränare. Ett modernt verktyg med en stor del kunskap att ta in för att sedan kunna utveckla det vidare ute hos varje enskild instruktör.

Thomas: Det var viktigt att få till ett utbildningsmaterial som sammanfattade något av en gemensam grundsyn på målvaktens spel och träning. Ett brett material som kan användas i alla utbildningssammanhang både av tränare och spelare.

De stora och snabba förändringar vi ser av de tekniska och taktiska momenten inom målvaktsspelet har styrt inriktningen på hur vi valt att beskriva målvaktsspelets olika delar och även att vi valt pärmformatet för att lätt kunna uppdatera eller lägga till nya delar i materialet.

Det har känts väsentligt att forma en enkel struktur i målvaktsspelet, kalla det gärna spelidé. Att hitta och kunna beskriva de mer eller mindre bestående grunderna i målvaktsspelet för att skapa en bas att utgå ifrån och sedan kunna utveckla nya delar i spelet och träningsmetodiken och inte låsas fast i för mycket gamla traditioner och invanda mönster

Vad brinner ni mest för att förädla enskilda målvakter eller förändra, förbättra och förfina för alla målvakter och helamålvaktsspelet?

Stefan: Det beror på vilket jobb man har för stunden. I grund och botten vill jag utveckla den eller de individer jag jobbar med. Vi har ett annat läge i målvaktssverige nu än när Målvaktspärmen kom. Fler kan bidra med sina kompetenser och tillsammans utveckla. Fler målvakter har utbildade målvaktsinstruktörer och det är viktigt att alla dom tar sin kunskap vidare. Därför är målvaktskonventet förra säsongen, med uppföljare i år, viktiga diskussionsforum för det.

Thomas: För min del beror det på situationen jag befinner mig i för stunden. När jag är på isen med en (eller flera) enskilda målvakter är det naturligtvis den individuella utvecklingen som är det primära. Att skapa de bästa möjligheterna för varje individ att bli så bra han eller hon kan.

När jag exempelvis jobbar med utbildningsmaterial eller kurser för målvaktstränare är det utvecklingen av målvaktsspelet ur ett helhetsperspektiv som gäller, något som jag brinner för mer än något annat just då. Jag ser inte något motsatsförhållande utan anser att möjligheten att kombinera och verka i dessa olika miljöer bidrar till utvecklingen av såväl individen som helheten.

Ni har ju varit med länge båda två. Brinner ni lika mycket för målvakter och att förbättra dom som när ni började. Eller kanske mer?

Stefan: Glöden har alltid funnits och finns där än. För mig är det viktigt att regelbundet jobba med duktiga målvakter som kommit en bit på vägen, då känner jag att jag utvecklas som instruktör/ tränare. Men det är roligt att jobba med de flesta. När man ser att målvakten utvecklas och klarar av saker som man tränat på blir man glad!

Thomas: Just nu jobbar jag inte så mycket med individuell utveckling, men när tillfällen ges är det minst lika intressant och roligt som det någonsin varit. Det som är så fantastiskt med vårt jobb är att spelet hela tiden utvecklas och individerna vi möter ständigt växlar. Det finns alltid nya utmaningar och nya insikter. Jag lär mig nya saker varje dag. Så vare sig jag jobbar med individuell målvaktsträning, med ett lag eller med utbildningsfrågor i ett större perspektiv så är det hela tiden fantastiskt stimulerande arbetsuppgifter och miljöer.

Hur anser ni att ni själva utvecklats under den här resan? Vad vet ni nu som ni önskar ni visste då ni började?

Stefan: Jag utvecklas ständigt. Hoppas och tror jag! Det kan handla om att man är involverad i lag, tänker anfallsspel, försvarsspel och målvaktsspel. Nya tekniker är intressanta att se vad man kan göra, träna på och utveckla. Från början är de flesta instruktörerna ganska "säkra" ja eller nej… svart eller vitt… När man har hållit påett tag inser man att det är inte så lätt som man först tyckte, man tar medolika infallsvinklar, "det beror på" väldigt mycket som man inte tänkte på tidigare. Var kom skottet ifrån, var stod backen… Man blir väl bredare i sin kunskap med åren antar jag.

Thomas: Det är klart att jag har en helt annan erfarenhet idag än jag hade när jag började för 30 år sen. Största skillnaden är nog att jag successivt insett betydelsen av att inte överarbeta, krångla till saker och att kunna lägga bort prestige i olika sammanhang. Och att jag förstår hur lite jag egentligen kan och vet och hur ofantligt mycket mer det finns att utforska.

Jag försöker hitta det enkla och se helheten, samtidigt som jag söker utveckling i detaljerna. För mig är det viktigt att inte falla för trender, utan att ha förmågan att förstå vilka delar i målvaktsspelet som är bestående och därmed kan betraktas som grunder och vilka delar som kan förändras och i och med det utveckla målvaktsspelet.

Hur mycket har ni sammarbetat och jobbat ihop med det matrial som finns i målvaktspärmen. Är ni alltid överens eller är det mycket diskussioner?

Stefan: Thomas har lagt ner ett otroligt stort jobb på Målvaktspärmen. Men det kan han svara på själv. Vi jobbar braihop och kompletterar nog varandras tankar. Vissa saker diskuterar vi längre än andra men just skrivjobbet var mer uppdelat på vem gör vad.

Thomas: I grunden har vi jobbat med olika delar, men naturligtvis bollat idéer och hämtat inspiration från varandra. När det gäller grundtänk är vi nog överens om mycket, men det är olikheterna och diskussionerna när vi inte är överens som leder till utveckling.

Vad tycker ni är dom största förändringarna i målvaktsspelet sen ni började som mv-tränare? Både på och utanför isen?

Stefan: Den allra största förändringen ligger på utrustningen. Nu jobbar målvakterna med position och med kroppen i skottlinjen på ett helt annat sätt än tidigare. För att dom har utrustning som skyddar bättre. Vi har idag en spelidé som tidigare var mer till målvaktensbollkänsla och skicklighet att reagera efter. Bättre tränade, lägger ner mer tid på fys, kost och förhoppningsvis mentala förberedelser. Man kan räkna upp mycket som förändrats.

Thomas: Tydlig spelidé, smartare målvakter, funktionell teknik och utrustning, fysisk status, ja förändringarna är många! Den sammantagna effekten av dessa skillnader är förskjutningen mot det blockande spelet, fokus på att täcka nerifrån och upp och utvecklingen av ställningar och förflyttningar nere på isen.

Jag har fått för mig att sammarbetet mellan målvaktstränare i olika klubbar är väldigt mycket bättre än mellan utespelartränare vad tror ni det beror på?

Stefan: Jag tror att det beror på att vi var en liten skara som höll på med målvakter. Det var kul att träffa en "kollega" och snacka detaljer med. Där har jag och Thomas haft en fördel som jobbat tillsammans sedan 1991, vi har alltid haft någon att prata med och det gör vi ofta. Jag tror att traditionen som jag nämnde först, lever kvar och hoppas att den kan göra det fortsättningsvis också!

Thomas: Från början tror jag det berodde på att vi var få mv-tränare som kände samhörighet och ett behov av att samarbeta. Sen har rollen som individuell tränare inneburit andra arbetssätt än övriga tränare, vilket har förstärkt känslan av vi har mycket att vinna på att byta idéer och erfarenheter.

Tycker ni att målvaktstränare är mer moderna tränare och har lättare att ta till sig nyheter och hjälp än utespelartränare?

Stefan: Det kan man inte generalisera, men jag tror att många målvaktstränare är nyfikna och söker information, tittar på målvakter, snackar med andra målvaktstränare en hel del. Det finns det säkert på utespelarsidan också.

Thomas: Jag kan se en viss antydan till generalisering i din fråga :)

Många målvaktstränare har ett modernt tänk tack vare förmånen och lyxen att få jobba med få individer, relativt gott om tid att fokusera på varje enskild målvakt och kunna grotta in i detaljer. Alla de saker som är viktiga för att nå individuell utveckling.

Vill i det här sammanhanget även betona vikten av att se helheten och att allt nytt inte med automatik är rätt eller bra. Särskilt inte om det nya får för stort fokus och helt ersätter det gamla.

Vilka egenskaper tycker ni är dom viktigaste att besitta för att kunna bli en så bra målvakt man kan?

Stefan: Bra fysik är grunden till att kunna träna med kvalité, att vara noga med detaljerna. För bra fysik krävs en brakost, att äta mycket och vid rätt tider och går man in för målvaktsjobbet så mycket är vilan viktig. Sen envishet att träna, nöta detaljer, inte ge sig men ändå behålla glöden och det roliga i det man gör. Det som till sist avgör hur bra man kan bli är den psykologiska talangen. Att tänka rätt, kunna bemästra anspänningen och sätta fokus på rätt saker i stunden. Där har du receptet :)

Thomas: I takt med den utveckling som skett av mv-spelet och inriktningen mot mer strategi och tydligare spelidé har en förskjutning skett från teknik och fysik mot spelförståelse och mentala egenskaper.

Motorisk utveckling och tekniska färdigheter är grunden i målvaktsspelet, men det är också förutsättningar som de flesta kan utveckla nästan hur mycket som helst med träning om man har det driv som krävs. Förståelse för spelet som helhet och förmågan att lösa situationer genom att välja rätt förflyttning, ställning eller räddning har blivit allt viktigare. Förmågan att läsa spelet, situationen, spelaren och ända ner till skottet är i mina ögon viktigaste egenskaperna parat med andra saker som också sitter innanför pannbenet såsom mental styrka, koncentrationsförmåga och inte minst motivation i form av glädje och ett genuint inre driv att just bli så bra man kan som målvakt. Det förutsätter även självinsikt om starka och svaga sidor och drivet att ytterligare förstärka det som är bra och bygga spelet på dessa egenskaper samtidigt som man jobbar lika hårt för att förbättra de delar som man brister i.

Vad tycker ni om dom tre nya reglerna inför denna säsong? Bakåtflyttad mållinje? Tillåtet "sparka" puck i mål? Tillåtet med spelare i målgård?

Stefan: När man ändrar regler bör syftet antingen vara att göra spelet roligare att se på eller att minska skaderiskerna. När man flyttar ner mållinjen kommer spelet snabbare in framför mål så det är positivt. Att ordet ”spark” användes var nog inte så smart. Man kan inte sparka pucken med skenan i isen. Många fick för sig att det skulle sparkas hejviltframför mål. Vilket inte var syftet. Sen tänkte man väl lite fel. Att få bort långa videogranskningar var väl syftet, men det blir nog svårt att uppnå. Att tillåta spelare i målgården är det klart sämsta, här ökar man istället skaderisken och det är ett frågetecken över hur man tänkte där. Men som vanligt när man ändrar regler i hockey, ett j-la liv och en storm i ett vattenglas… Hade varit mer intressant att lyfta frågan om förlängda mållinjen och vad det kan ge spelet för fördelar än att älta de negativa i de andra reglerna. En och annan målvaktsblogg hade svårt att släppa ämnet har jag hört…:)

Thomas: Det är inte och har aldrig varit tillåtet att sparka pucken i mål!!!

Jag tycker i grunden att det är klokt att ta bort alla former av bedömningar, men ser samtidigt risker med den nya tolkningen. Framförallt om framstörtande spelare åker in i målvakten med ett utsträckt ben med skridskon före.

När det gäller målgården har jag svårt att förstå varför man inför nya tillfällen till bedömningar. När störs målvakten och när störs han inte? Jag ser istället den mindre varianten som används bl.a. i NHL som den bästa lösningen. Om den kunde kombineras med en nolltolerans när det gäller spelare i målgården skulle vi kanske kunna minimera eller slippa bedömningar helt och även undvika / få bort en del situationer där målvakter utsätts för skaderisker.

Här har vi två målvaktsorakel och två av mina egna idoler nu när jag ju släppt målvaktskarriären och alla sorters hopp om någon slags comeback. Två herrar jag kan prata målvaktsspel med hur mycket som helst och alltid läramig nya saker. Synd dom är så upptagna bara!

Dom var också snabba påpeka min genarelisering på en fråga här ovan, så det gäller vara på hugget i diskussionerna med dessa målvaktorakel! :)

Jag känner mig priviligerad som har fått och får jobba med dom, och som sagt det finns hur mycket som helst att lära. Speciellt då två killar som jobbat med målvakter 30 år fortfarande brinner för det och är så öppna för att lära sig nytt själva.

Som sagt riktigt kul att få till denna intervju!

Hoppas ni får ut lika mycket av den som mig.

Vi hörs!

onsdag 17 oktober 2012

Intervju med CSKA Moskvas Niklas Persson

Igår hände en rolig grej. Kollade min mail och blev lite fundersam. Mail från Niklas Persson. Men? Jag kunde inte minnas jag mailat mig själv. Det hade jag inte heller, däremot hade min namne i CSKA Moskva svarat på mitt mail med frågor. Så här kommer en intervju med CSKA Moskvas Niklas Persson.

Du gör din fjärde säsong i KHL och Ryssland. Hur trivs du i ligan och landet?

Jag trivs jättebra, vi har riktigt bra lag i år och ska kunna utmana ordentligt i ligan i år. Ligan tycker jag utvecklas varje år och håller hög klass. Det händer saker varje år. Socialt är allt mycket bra, Moskva är en kanon stad att bo och leva i. Familjen trivs och en stor anledning är Svenska skolan här som är grym!!

Hade du många fördomar om att bo och leva i Ryssland. Har dom besannats eller slagits sönder?

Jag hade inga fördomar men hade självklart hört många historier. En av anledningarna till att jag från början ville testa KHL var ju att själv få uppleva dessa grejer. Det är väldigt stor skillnad mellan Nizhnekamsk och Moskva. Här är det mesta som en vanlig storstad i Europa

Om du jämför Elitserien med KHL vad är skillnaderna på, spelet, livet utanför hockeyn, service och livet i oklädningsrummet?

På isen är ju mycket likt, och även i omkl.rummet. Klart att det inte riktigt samma känsla i rummet när man inte kan språket så bra. Vi har ett grymt gäng runt laget som servar och ser till att vi har det bra. Utrustning är ju samma, kan ta lite längre tid att få grejerna bara, och ibland tar dem slut :)

Är det skillnader i hur man tränar i KHL mot Elitserien?

Ja det är det, speciellt på sommaren. Vi tränar otroligt många fler timmar än hemma men det betyder i alltid att det är bättre. Vi träffas i mitten på juli och sen är det mellan tre och fyra pass om dan till slutet på augusti. Sen lugnare det ner sig och under säsong är mycket sig likt som i Sverige.

Finns det saker du skulle tipsa ditt Svenska lag ta efter om du flyttar hem till Elitserien igen?

Absolut, mycket vi gör här är bra och vissa grejer ska jag definitivt ta med mig hem. Både på och utanför isen.

Du och Pontus Wernblom verkar ha en skön kontakt på Twitter. Umgås ni privat och är det i så fall skönt ha en annan Svensk umgås med?

Haha!! Ja!!

Vi bor ca 200 meter ifrån varandra och våra fruar umgås lite mer än vi, vår scheman har inte riktigt klickat i år än så länge. Men vi träffas lite då och då. Även Elm bor här vid oss. Det är väldigt många svenskar som bor här i Moskva så det sociala livet är väldigt bra här

Hurdan är egentligen Ilya Brizgalov? Han lämnade ju ett rätt skönt avtryck i Road to the winter clasics.

Ja, han är en färgklick!!

Vad som helst kan hända och många sköna fraser kommer ur den mannen. Han har ju inte varit här så jätte länge än men jag har redan några sköna storys!!

Du spelar ju i samma lag som Alexander Radulov. Som fått ros för sin hcokey och en del ris för sina arbetsinsatser. Hurdan är han?

En grym hockeyspelare. Det är väldigt inspirerande att se honom. Tränar grymt bra och alltid i så hög fart han bara kan. Mycket bra på att täcka pucken och komma till avslut. Tycker bilden av honom att han inte jobbar hårt är fel. Han har den "ryska" kroppshållningen ibland på isen och det kan se så där ut. Men han jobbar väldigt hårt, oftast:) Sjuk vinnarskalle!! Utanför är det också full fart, alltid glad och har nått på gång.

Umgås man på samma sätt med lagkompisar i KHL som hemma i Elitserien?

Nej, det gör man väl inte riktigt. Vi är ute på många roadtrips under säsongen och då umgås man väldigt intensivt. Tycker vi ha ett riktigt skönt gäng och mycket kul ihop. När vi är hemma här i Moskva blir det att man spenderar så mycket tid som möjligt med familjen. Man bor en bit ifrån varandra här men vi försöker att hitta på lite grejer med andra familjer i laget. Är väl mest Mäenpää som vi umgås med.

Ni har Datsyuk under lockouten. Hur är han att spela med och hur är han vid sidan av isen?

Grym:) både på och av isen. En kanon kille vid sidan av. Tränar stenhårt och är bra exempel för våra unga spelare. På isen finns mycket att lära sig av honom. Har aldrig sett nån som är så bra på stjäla puck av motståndarna.

Vem i CSKA Moskva är mest fåfäng och spenderar mest tiden framför spegeln?

Ryssar är väl lite speciella framför spegeln, haha!! Dem är väldigt noga med hur dem klär sig men spegeln är väl inte överanvänd

Vem ärmest nogrann med sin utrustning och provar mest nya modeller?

Det måste vara nån av målvakterna, Stana är noga med sin utr. Att det ska va på ett speciellt sätt. Annars är ryssarna mer åt tuta och kör hållet med utr. Klubborna är dem noggranna med och självklart är det lilla julafton när nån representant kommer och visar upp grejer.

När och om du vänder hem vilket lag klappar hjärtat hårdast för och var vill du spela i Sverige?

Oj, svår fråga. Jag har detta året kvar på kontraktet. Just nu koncentrerar jag mig på spelet här och vill göra en bra insats för CSKA. Sen får vi se. Hemma behöver jag ju inte välja just nu. Ett SM-guld för LHC och ett avancemang till elitserien för Leksand vore ju en grym utdelning!! Håller alla tummar jag har!!

Kanske att "Pajen" punkterar lite fördomar och osanningar om Radulov här? Eller? Jag hade ju fått för mig att han var rätt divig och gjorde som han själv ville. Men kanske inte då? Kan det vara lite Krutov syndrom? Att livet i USA inte passar honom? Han kanske ska spela hemma i Ryssland?

Tackar Niklas som tog sig tid att svara på mina frågor!

Vi hörs!

Hur fungerar Sporteopathy?

Jag har en vän vars fru har startat ett spännande företag där dom hjälper idrottsmän med tips kring kost, träning och mental hälsa. Jag bad henne skriva ihop en liten presentation då jag tror det kan vara något både för enskilda spelare som lag. Hör kommer hennes ord:


Sporteopathy – behandling & ett nutrisonsprogram för idrottare.

Sporteopathy är en behandlings- och nutritionsprodukt framtagen individuellt baserat på idrottsmannens unika behov. I behandlingen ingår analys, kostordination, kosttillskott och ett mentalt träningsprogram fokuserat på optimal hälsa och för dina mål.

Praktisk förpackning med dagliga portionsförpackningar och månadsvis prenumeration sörjer för säker dosering och optimalt intag utan avbrott. Löpande personlig kontakt ger en trygg kontinuitet och uppföljning av resultaten.


Hur fungerar Sporteopathy?

Sporteopathy är ett personlighetsanpassat nutritionsprogram som tas fram speciellt för dig. Sporteopathy går inte att köpa i affären utan går bara att få av din personliga Sporteopathy terapeut efter noggrann analys av ditt hälsotillstånd och målen med din hälsa. Ditt kosttillskottsprogram packas sedan unikt för dig i praktiska
portionsförpackningar som gör det enkelt att ta kosttillskottet när det är dags, samt när du ska ut och resa. Utöver kosttillskott får du också effektiva kostråd och mentala träningsövningar som stärker effekten och skapar helhetshälsa. Med exakta doser för varje dag samt stöd och råd från din Sporteopathy terapeut kan du känna dig trygg och säker på att du ger din kropp och dig själv det bästa. Sporteopathy fokuserar mycket på din mage och dina tarmar där 70% av immunförsvaret sitter. Ett annat fokus är att ta bort inflammationer, stärka syra-bas balansen samt att balansera upp de brister du har i kroppen i form av olika vitaminer och mineraler. Sporteopathy använder enbart de bästa kosttillskotten från de främsta tillverkarna.
Alla kosttillskott är GMP-klassificerade, GMO-fria samt fria från andra artificiella tillsatser. 

Hur går det till?

Första steget är att en av Sporteopathys terapeuter gör en holistisk hälsoanalys av dig. Vid analysen används flertalet analysmetoder för att kartlägga vilka obalanser och brister som finns i din kropp. Vi ställer frågor om kosthållning, levnadsvanor och besvär som du har, allt för att skapa en komplett helhetsbild över vilka behov du har och hur man kan uppnå bästa resultat. Sammanlagt tar mötet med terapeuten cirka 1 - 1,5 timme. Baserat på resultaten som kommer ut skapar vi ditt kit som innehåller dina kosttillskott, ditt mentala träningsprogram samt kost och motionsråd.Efter en månads användning av programmet så är det dags att göra nya tester för att se och mäta vad som har hänt.Det är viktigt att det som vi tar fram passar dig. Vår målsättning är att du ska finna en realistisk livsstil där du gör medvetna val när det gäller din kost, motion och inställning till vardagen. När allting fungerar optimalt så blir resultatet starkare livskraft och bättre hälsa som kan vara med dig genom hela livet. Det är precis det som vi önskar dig. 


Vi arbetar idag med många elitidrottare och idrottsutövare att förebygga skador eller påskynda rehabiliteringen av en skada. Känner du att du skulle vilja ha hjälp till en bättre hälsa med ett helhetsperspektiv tveka inte att höra av er till oss.

www.sporteopathy.com

Sporteopathy AB
info@sporteopathy.com
www.sporteopathy.com
08-545 100 80

Här kan du hitta Sporteopathy på Facebook.

Ett spännande ämne där jag tror många idrottsutöver behöver en hjälpande hand! Få hjälp med att äta rätt och få i sig rätt saker. Gudarna ska ju veta att jag själv är usel på det! Eller är en Calzone bra innan träning? Johanna? :) Men jag tycker absolut nu ska kika in och läsa mer, kanske kan det vara något för just dig eller ditt lag?

Vi hörs!

tisdag 16 oktober 2012

Intervjuserie Division1 hockey med Vallentunas Patrik Nyman

Fortsätter min intervjuserie med unga Div1 målvakter. Idag är det Patrik Nyman som spelar i Vallentuna som ställt upp och svarat på frågor.

Du spelar Div1 hockey i Vallentuna. På vilket sätt skiljer sig hockeyn i J20 med A-lagshockey i Div1?

Enligt mig går det snabbare men spelarna är framförallt mycket skickligare och smartare. De har mycket mer tanke bakom allt till skillnad från juniorhockeyn där det kändes mer som "tuta och kör allt vad du kan". Utespelarna är även bättre på att se målvaktens luckor i A-lags hockeyn. Om man tex skulle "tjuva lite" och därför lämna en lucka så ser ofta spelaren det.

Hur kommer det sig att du hamnade i just Vallentuna?

Jag har spelat i Ormsta i princip hela mitt liv. Det har försökts ordna ett sammarbete mellan Ormsta och Vallentuna och jag har därför hoppat emellan dessa klubbar ett par gånger. Men förra året tappade Vallentuna en av sina målvakter vilket innebar att de behövde en till. Då pratade dem med mig och jag valde att ta kampen om en 1a spade i division 1 istället för i Ormsta division 2. Jag hade planer på att åka till USA denna säsong men eftersom att jag fick ett bra jobberbjudande valde jag att stanna i Vallentuna även detta år.

Har du haft erbjudanden om att lämna Vallentuna under tiden där?

Ja som jag tidigare sa var jag i diskussion med några lag i USA men valde att stanna i Vallentuna.

Vad är ditt personliga mål för den här säsongen?

Mitt mål med denna säsong är att jobba ifrån grunden för att höja min lägstanivå. Det är sjukt viktigt att ha en bra grund att luta sig tillbaka på. Det gör att man kan spela stabilt under fler matcher och inte vara så ojämn.

Vilka mål har du för kommande säsonger?

Målen med de kommande säsongerna är även det att bli jämnare. Sen kommer det ju självklart in mål som att bli starkare, både mentalt och fysiskt, för att orka med fler matcher men det tror jag vi alla har som mål.

Har ni mv-tränare i Vallentuna. Om ni har hur ofta jobbar du med honom?

Ja vi har en målvaktstränare som är ny för denna säsong. Han heter Carl-Johan Klint. Vi har 1-2 pass i veckan och vi filmar även matcherna som han sedan klipper ihop ett material som vi alltid går igenom och diskuterar.

Skulle du rekomendera unga målvakter välja en förstaspade i Div1 framför en andraspade i Allsvenskan?

Svårt att säga för mig som inte har någon erfarenhet av allsvenskan men jag tror att framförallt speltiden är viktigast. Sättet som man jobbar kommer ju vara på samma sätt oavsett om man spelar i allsvenskan eller division 1. Visst vill man alltid klättra uppåt, men jag har alltid tyckt att matchtid är viktigt och väldigt bra för utvecklingen. Därför skulle jag nog rekommendera en 1a spade i div. 1 istället för bänken i allsvenskan.

Skulle du rekomendera unga målvakter ta chansen i Div1 om dom får den?

Absolut! Division 1 är en väldigt bra serie att utvecklas i och gör man det bra så kommer man självklart även här synas.

Hur ser dom ekonomiska förutsättningarna ut för Vallentuna? Har ni löner? Betalas all utrustning? Hur reser och bor ni om det behövs vid bortamatcher?

Det ser bra ut, det har verkligen blivit bättre under de år som jag har varit i klubben. Det varierar självklart från spelare till spelare. Lön har nog alla i olika summor. När det gäller utrustning så får alla klubbor under säsongen. Alla får även handskar, byxor, hjälmar osv. Alla får dock inte allt detta sprillans nytt utan det kan vara så att någon har använt tex byxorna säsongen innan. På målvaktsfronten har vi fått allting betalt. (Peppar peppar haha)Vi åker privata bilar till matcherna som spelas här i närheten och får sedan ersättning för detta. De matcher som är längre bort som tex Åker/Strängnäs, Nyköping och Visby åker vi buss till. När vi är i Visby så bor vi på hotell annars brukar vi aldrig sova kvar.

En sak som är säker är ju att Vallentuna har en riktigt bra målvaktstränare i Carl-Johan Klint. Eller Klint som han kort och gott kallas hos oss på SHI. Så det finns alla möjligheter för Patrik att få massor av bra hjälp!

Tackar Patrik som tog sig tid att svara på frågorna!

Vi hörs!

måndag 15 oktober 2012

Gästblogg av Valentina Lizana

Dags för min kollega och gästblogga lite igen!

Jag tycker ju som sagt det är grymt kul att Valle är med och bloggar. Detta trots jobb, familj och hockey. Jag mailade henne en gång och frågade om hon ville vara med och hon nappade direkt. Riktigt kul tycker jag! Roligt få lite inblick bakom kuliserna!

Se upp, här kommer segertåget!

Sitter på mitt kontor nu och tänkte skriva lite till bloggen (som jag tänkte ta över en vacker dag;) ). Mitt kontor är alltså bussen, mitt andra hem. Känner hur hela kroppen gör ont, inte minst lederna. Det kan inte vara direkt hälsosamt för kroppen att stå i mål. Tror inte att någon led i kroppen som är byggd för att gå ner i butterfly eller skridsko-stolpe (SMS). Men med lite massage och ännu mer rörlighetsträning kommer det kännas bättre. Smärta är egentligen ingenting när man får göra det som man älskar mest, att spela hockey!

Förra helgen mötte vi Brynäs och Leksand på hemmaplan och fick med oss 6 poäng. Nu har vi precis varit och hälsat på samma lag på deras hemmaplaner. Två tuffa matcher, men det gick vägen! bagaget är lastat med ytterligare 6 poäng och såhär långt är vi obesegrade i år! Resan hem går mycket fortare när man har maximalt med poäng med sig hem! :)smile

Det är mycket just nu; hockey, jobb, bussresor, möten, EM och inte minst Mariocart-mästerskapen i vårt lag! Där Erika Grahm (vår capten) har visat att hon inte bara är bra på hockey utan att hon är väldigt bra på tv-spel också. Sedan finns det ju dom som inte är lika bra, som jag. Men jag tjuvtränar varje dag och varje natt så jag kommer att överraska många tror jag... (Vinnarskalle!)

Men jag längtar tills på Fredag. Vi ska hyllas innan A-lagets match när dom möter Brynäs. Vår "flagga" ska hissas upp i taket eftersom vi tog SM-Guld 2012. Det blir en stor dag för oss i Modo Dam! Att få uppmärksammas även som damhockeyspelare när det har gått bra, är väldigt viktigt för motivationen.

På lördag tills på måndag har vi EM kval som spelas hemma i Övik, Fjällräven Center. Om vi vinner matcherna får vi åka på EM för klubblag i Schweiz. Tufft och spännande på samma gång. :)smile
Herrlaget går också väldigt bra nu. I en liten hockeystad som Örnsköldsvik känner man det i luften. Även fast det kalla och mörka höstvädret har kommit hit så är känslan väldigt positiv. Så jag hoppas att det fortsätter att gå bra för Modo. Då kommer den här vintern att gå väldigt fort!


// Valentina Lizana, MoDo Dam

Tack Valentina för ytterligare ett inlägg!

Vi hörs!

Skäll vid dåliga skott?

Läste en intervju med Kosovare Asllani nyss. Ni hittar den här. Men det hon sa fick mig att fundera. Hon säger i intervjun:

– Han är på mig hela tiden på träningarna. Det är inget ”bra försök” om man missar en målchans, det är kanske därför jag gör mål, här får jag skäll så fort jag missar en målchans på träning, säger Asllani.

Det jag funderar på är om det inte ligger mycket bra i det hon säger.

Är vi för mesiga i Sverige. Eller rättare sagt lägger vi fokus på fel saker. Skäller vi och påpekar mer när någon kör runt fel kon eller slår en dålig pass än då dom skjuter ett alibiskott som aldrig ens var nära gå i mål?

Hur många gånger har jag inte sett tränare blåsa av tvåmålet för dom tycker spelare är på fel platser. Slår dåliga pass, eller inte tar i tillräckligt. Massor. Inget fel i det. Men hur många gånger har jag eller någon av er sett en tränare blåsa av för att det skotten som skjuts är för dåliga, eller det tas för lite returer?

Jag har ALDRIG sett det!

Är det läge för tränare att blåsa av och "skälla" på spelare som inte tar skottet i övningen på allvar, som inte åker full fart och verkligen försöker göra mål? Är det läge ligga på efter varje dåligt skott? Skulle du som utespelare skärpa till skotten om du visste det blev gnäll, skäll och påpekanden från tränaren om du inte gjorde det?

Ska tränarna börja lägga in bestraffningar vid dåliga skott?

20 armhävningar vid skott utanför
20 armhävningar vid fegskott eller dåligt skott
10 armhävningar vid bra avslut som målvakten räddar

Självklart är tävlingar en bra sak det med. Men då tycker ju jag "straff" för dom som förlorar, eller inte lyckas är bra. För även om det är tävling, finns ingen risk så blir det inte samma nerv eller vilja att vinna. Vem vill inte se målvakten få göra 10 armhävningar och situps på isen?

Kan det vara något?

Skulle det få er som är utespelare lägge ner med energi och att satsa mer på att verkligen göra mål vid varje skott?

Jag tror ju det! Jag tror vi skulle få spelare som är vana att alltid skjuta för att göra mål vilket skulle få dom att lära sig skjuta bättre.

Självklart ska detta gälla även vid direktskott, och även då passen inte är bra. Kanske speciellt vid dom två tillfällena. Så vi får spelare som kan nypa till direkt även på dåliga passar. Vilken dröm det vore!

Jag såg en match med Tamp Bay för någon säsong sedan då Vincent Lecavalier fick en pass till höger högt uppe i slottet. Passen var fladdrig och kom mellan skridskorna närmre den bakre. Han nöp till direkt, ett stenhård "halvslagskott" i första krysset. Jag tror ingen svensk spelare ens hade försökt skjuta direkt i det läget.

Det är så ofta då jag tittar på Elitserien som han som får passen i två mot en eller i powerplay tar emot pucken innan han skjuter. Målvakten bara tackar och tar emot, han inte bara hinner över han hinner samla ihop sig också.

Vi svenskar måste bli bättre på att 1. Skjuta, 2. Skjuta direkt, 3, skjuta på annat än liggande puck, 4 skjuta direkt på dåliga fladdriga passar. Oj vad mål vi skulle kunna göra!

Hur många av er tränar regelbundet på att skjuta direktskott? Hur ofta tränar ni på det med hårda pass? Dååligt placerade pass? Fladdriga pass?

Där finns det att träna på!

Tänk vad en artikel/intervju med en fotbollsspelare kan inspirera!

Vi hörs!

söndag 14 oktober 2012

Vinnaren av Camp Veckan!

Vinnaren är utsedd!

Det blev pappa Micke Thörne som vann en veckas camp åt sin grabb Philip!

Efter en konferens med Magnus Olsson från Blue Crease kom vi fram till att Micke hade on bra motivering och att Philip passade bra in på Campen.

Vill tacka er som varit med i tävlingen!!

Stort grattis till Micke och Philip!

Vi hörs!

Många målvakter som levererar riktigt bra hockey nu.

Jag måste ju säga att efter 13-14 matcher är målvakterna verkligen i fokus i ELitserien det är hela tio stycken som har en räddningsprocent över 93%. Värst av alla just nu är Gutaf Wesslau som ännu efter nio spelade matcher inte förlorat någon och har en procent på 94,72.

Det ser ut som HV hittat en målvakt som kan fylla tomrummet som Stefan Liv lämnade efter sig spelmässigt. En målvakt som levererar match efter match och som kommer kunna spela många matcher. Dock tror jag HV gör det smart i att låta honom vila ett tiotal matcher i alla fall. Så han är fräsch och i toppform inför slutspelet. För i Wesslau har HV absolut en guldmålvakt!

Överraskningen för mig i målvaktsligan just nu är Modos Bernhard Starkbaum med en procent på 94,44. Där han som det ser ut nu spelat till sig en förstaspade. Dock misstänkte jag ju firma Näslund/Forsberg ihop med Maicej inte hade köpt grisen i säcken. Kul med ett nytt namn och en ny målvakt lära känna. Ska bli spännande att se om han kan hålla säsongen ut.

Christian Engstrand visar än så länge att han var mer än redo kliva ur Norrenas skugga och vara etta i Linköping. Där han hjälper sitt lag vinna matcher. Även om jag kritiserade honom lite för som jag misstänkte bristande fokus så har han spelat en riktigt bra hockey och ger sitt lag chansen vinna matcher. Riktigt roligt!

I Skellefteå fortsätter Joacim Eriksson att spela som han gjorde förra säsongen och visar att han är i toppen för att stanna. Tillsammans med Markus Svensson som även han levererat bra målvaktsspel då han fått chansen. Skellefteå känns väldigt väl rustat på målvaktsfronten i vinter. Kanske att dom skulle toppat min målvaktsparranking?! Ett tips som jag med stor sannolikhet får äta upp, med HV som jumbo, och Modo som nästjumdo. Dock var det ju paren jag rankade... Men ja Wesslau och Starkbaum ser heta ut! Den rankingen som jag ju skämmas lite över kanske hittar ni här.

Jag har ju också just nu tre av fem som ligger topp fem i mitt tips från innan säsongen. Men det är ju en bit kvar ju. Tipset hittar du här.

Men som sagt många målvakter som levererar riktigt bra hockey just nu! Roligt!

Vi hörs!

En liten genomgång och vad kommer krävas?

Elitserien är igång och det har spelats lite mer än en femtedel. Det känns som att fyra lag som kommer få en jobbig säsong redan syns av. AIK, Timrå, Rögle och Växjö. I dessa lag kommer ju målvakterna bli hysteriskt viktiga. Där det kommer att krävas toppmatch efter toppmatch för att ge laget så många poäng som möjligt.

I AIK är det i första hand Daniel Larsson som ska hjälpa dom.AIK som just nu ihop med Rögle släppt in mest mål i Elitserien 39 stycken på 13 matcher. Daniel som höll nollan sist mot Luleå och har spelat okey mot bra. Men måste absolut höja sig än mer för att AIK ska slippa kvalserie i vår. Han ligger just nu på strax under 90% på 89,77 och måste upp en bit för att hjälpa AIK än mer. Backupen Niklas Lundström som fått chansen i 5 matcher ligger även han strax under 90% med sina 89,10 och måste även han höja sig lite. Jag tror AIK keeprarna kommer höja sina siffror då AIK får igång sitt försvar och spelat ihop laget lite mer.

I Timrå är det Daniel Bellissimo som spelat mest, med en räddningsprocent på 90,73 som är godkänt men även här kommer det nog krävas en höjning. Av Timrås 12 matcher har Daniel stått i 8. Medans Jocke Lundström som har 93,64 spelat 4. Kan den som stått mest matcher då säsongen är slut ligga runt Jockes siffror så kommer Timrå ha bra chanser slippa en kvalserie. Ska bli spännande att se om Timrå fortsätter satsa på Bellissimo som etta?

I Rögle har vi en av Elitseriens tre bästa målvakter i mina ögon och utan Martin Gerber i målet hade nog Rögle släppt fler mål än dom nu gjort. Med sina 92,19% som absolut är klart godkänt. Speciellt dåRögle ligger näst sist i tabellen. Martin komemr behöva fortsätta storspela varje kväll och Jonas Fransson måste även han stå på huvudet dom matcher han får spela, något han gjort i sina 3 matcher med en procent på 93,67.

I Växjö som har det grymt tungt just nu och där det inte är speciellt mycket som fungerar just nu. Med ett powerplay som har allt övrigt att önska där dom inte lyckats göra ett enda mål på 47 försök. När dom sedan också är bland dom sämsta i boxplay så kommer det behövas ett målvaktsspel utöver det normala för att slippa en kvalserie i vår. Här har ju Fredrik Norrena visat upp ett bra målvaktsspel och ligger just nu på 90,94 i räddningsprocent något som absolut är godkänt men han kommer behöva stå på huvudet än mer om han ska rädda Växjö från en kvalserie om inte coach Karlsson kan få ordning på laget. Mattias Modig med 2 spelade matcher har inte riktigt kunna leverera ett spel som kan rädda Växjö ännu med 84,78%.

Som serien ser ut nu, har jag ju tippat rätt på dom fyra sista lagen med skillnaden att jag hade Rögle sist och Växjö näst sist. Mitt tipps hittar du här. Men det är ju en bit kvar att spela! Dock tycker jag av det jag sett att dom fyra lagen i botten nog kommer vara kvar där nere och slåss om att undvika kvalserien. Då är ju målvakterna sjukt viktiga. Skulle vara spännande veta vilka av dessa målvakter som jobbar ihop med en mentalcoach?

Det kan vara viktigt hitta knep och sätt att mentalt nollställa sig ha någon att prata med då dessa killar när säsongen är slut kan ha spelat 35-40 matcher som varit som slutspelsmatcher. Lika viktiga, där det krävs topprestationer kväll efter kväll och det inte finns plats för formsvackor. Då är det ju viktigt att ha någon som kan ge dig tips och någon att prata med.

Så vad tror du? Vilka målvakter av dessa har det som krävs för att rädda sitt lag kvar i Elitserien och för att slippa en kvalserie?

Vi hörs!